3D Studio Max Kursu Eğitimi

Eğitim Programının Amacı

3d Max eğitimi için Bilgisayar temel eğitim bilgisine sahip olunmalıdır. Windows işletim sistemi ve bilgisayarın çalışma mantığı bilinmelidir. 3ds Max Eğitimine;Mimarlar, planlamacılar, mekanik tasarımcılar ve diğer profesyonel tasarımcılar. Video ve film üretimi, özel efektler, karakter canlandırma ve oyun üretimi ile ilgilenenler. Üç boyutlu tasarımla uğraşan mimarlar, mühendisler, reklam ve filmle uğraşan tüm animatörler. 3D Max kurslarında 3 boyutlu modeller oluşturabilir ve modellerinize hareket verebilirsiniz.

Eğitim İçeriği

 • 3D Studio Max Kursu - Konu ve İçerikler
 • 3D Max Programın kullanıcı ara yüzünün tanıtımı
 • Basit üç boyutlu hazır nesneleri oluşturma
 • Max'de Düzenleme (Move, Rotate, Scale ) komutları, kopya oluşturma
 • Array ( Sıralı Kopya ) ve Align ( Hizalama ) Komutunun kullanımı
 • Group ( Grup ) Oluşturma ve grupla ilgili komutların kullanımı
 • Boolean ve Pro-Boolean komutlarını kullanarak katı modeller oluşturma
 • 3D Max eğitimlerinin genel özeti ve küçük proje uygulaması
 • Max'de 2 boyutlu nesnelerin ( Splines ) oluşturulması ve düzenlenmesi
 • 2 boyutlu şekillerden 3 boyutlu nesnelerin oluşturulması
 • Autocad ve Corel gibi diğer çizim dosyalarının 3ds Max'e aktarılması ve düzenlenmesi
 • 3D Max'de Katı Modelleme komutlarının kullanımı
 • Edit poly, Turbo smooth, Mesh smooth vb. Katı model düzenleme komutları
 • Scatter komutu ile çim, bitki, ağaç oluşturma
 • Spacing Tool komutu ile nesneleri bir eğri boyunca kopyalama
 • 3d Max Kursları kitapçığından örnek bir projenin seçilmesi ve modellenmesi
 • Max'de Kamera ekleme , kamera kullanımı ve ayaları
 • Malzeme editörü, malzeme türleri, kaplama türleri, obje giydirmeye giriş
 • Photoshop ile malzeme hazırlama ve düzenlemeler
 • Standart ışıkların yerleştirilmesi ve parametreleri
 • Kapalı ve açık mekanların aydınlatma teknikleri ve light tracer yöntemi ile render alma
 • 3D Max Programında render ayarları ve yapılan çalışmaların resim olarak kaydedilmesi
 • 3d Max kursu örnek projesinin render edilmesi ve kaydedilmesi
 • Timeline ( Zaman çizgisi ) ve Frame ( kare ) mantığı basit animasyonlar oluşturma
 • Path ( Yol ) animasyonu ve kamera ile çizilen mekan içinde dolaşarak animasyon oluşturma
 • Kamera ile dolaşma animasyonun film olarak kaydedilmesi
 • 3D Max'de hazır bazı efektlerin kullanımı ( Ateş , Rüzgar gibi)
 • Mental Ray render motorunun aktif edilmesi ve malzemelerinin kullanımı
 • Fotometrik ışıklarla 3d Max egitimi sırasında çizdiğimiz projenin aydınlatılması
 • Mental Ray in render ayarlarının yapılması ve projemizi render edip, resim olarak kaydetme
 • 3D MAX - VRAY KURSU
 • 3D Max Kursu içinde İç Mekanlar için Vray uygulaması
 • Vray render setup ayarlarının test renderi için yapılması
 • Sahnedeki nesnelerin Vray malzemelerle kaplanması ( Mat malzeme, yansımalı malzeme, saydam malzeme oluşturma)
 • Vray Light ile sahnenin aydınlatılması ve ışık ayarlarının yapılması
 • Vray kursları kapsamında iç mekanlarda final render setup ayarlarının yapılıp sahnenin render edilerek, resim olarak kaydedilmesi
 • 3D Max Kursu içinde Dış Mekanlar için Vray uygulaması
 • Vray render setup ayarlarının test renderi için yapılması
 • Sahnedeki nesnelerin Vray malzemelerle kaplanması ( Mat malzeme, yansımalı malzeme, saydam malzeme oluşturma)
 • Vray Sun ile sahnenin aydınlatılması ve ışık ayarlarının yapılması
 • Vray kursları kapsamında dış mekanlarda final render setup ayarlarının yapılıp sahnenin render edilerek, resim olarak kaydedilmesi
 • 3d Max kurslarının sonunda her katılımcının kendi projesini seçip, hazırlaması
 • 3D MAX KURSU - VRAY RENDER İLE GÖRSELLEŞTİRME
 • VRay Kursu - Render Eğitimi
 • Vray Render Hakkında genel bilgiler ve kurulumu
 • Genel Işık Bilgisi ve Gölge Kavramı
 • Işık Kaynakları ve Etkileri
 • Vray Render Ayarları Detaylı Anlatımı
 • Frame Buffer ayarları
 • Global Switches ayarları
 • Image Sampler (Antalising) Anlatımı
 • Örnekler
 • Indrect Illumination ( Dolaylı Aydınlatma)
 • Irradiance Map ve Alt ayarların Örneklerle Anlatımı
 • Light Cache İkinci Sıçrama Anlatımı
 • VRay Environment ve Reflection, Refraction Environment Detaylı Anlatımı
 • Color Mapping ve Detaylı Anlatımı
 • Objects Settings Ayarları Detaylı Anlatım
 • Lights Settings Ayarları Detaylı Anlatım
 • Atmosphere Effect VrayToon Efekti ve örnek kullanımı
 • Vray Kursu- Vray Malzemeler
 • Vray Mtl ve ayarları, örnek uygulamalar
 • Reflection (Yansıma) ile ilgili ayar ve uygulamalar
 • Refraction (Saydamlık) ile ilgili ayar ve uygulamalar
 • Tiles Özelliği ile kaplama oluşturma uygulamaları
 • VrayBlendMtrl Detaylı Anlatım ve Örnekler
 • VrayLightMtrl Detaylı Anlatım ve Örnekler
 • Vray2SideMtrl Detaylı Anlatım ve Örnekler
 • VrayMtlWrapper Detaylı Anlatım ve Örnekler
 • VrayOverrideMtl Detaylı Anlatım ve Örnekler
 • Multi/Sub Object Detaylı Anlatım ve Örnekler
 • VraySky Özelliği Detaylı Anlatım ve Örnekler
 • VrayDirt Özelliği Detaylı Anlatım ve Örnekler
 • VrayHDRI Özelliği Detaylı Anlatım ve Örnekler
 • Vray Kursları- Vray Işıklar
 • VrayLight ların kullanımı ve Ayarları
 • VraySun ların kullanımı ve ayarları
 • VrayIES lerin kullanımı ve ayarları
 • Vray Kursları- Vray Objeleri
 • VrayFur Özelliği Detaylı Anlatım ve Örnekler
 • VrayPlane Özelliği Detaylı Anlatım ve Örnekler
 • VrayDiscplamentMod Detaylı Anlatım ve Örnekler
 • Vray Kursu- Render Alma- Vray Kameralar
 • VrayPhysicalCamera kullanımı ve ayarları
 • 3D Studio Max Kursu - PHOTOSHOP KONULARI
 • 3D Max'de Kullanılacak Photoshop Araçlarının öğretilmesi
 • Photoshopta seçim yöntemleri
 • Taşıma ve montaj yöntemleri
 • Kırpma ve kesim yöntemleri
 • Photoshop rötuş araçlarının kullanımı
 • Mühürleme
 • Doku ve malzeme oluşturma
 • Yazı yazma ve yazı efektleri oluşturma
 • Photoshop layer paneli ve layer efektleri ile ilgili çalışmalar
 • Fotoğrafların, rengini, ışığını, kontrastını ayarlama yöntemleri
 • Boyutlandırma, Çevirme ve çözünürlük ayarlama işlemleri
 • Photoshoptan çıktı alma
 • Photoshopta düzenlenen 3D Max Projesinin Kayıt Edilmesi (*.jpg , *.PSD, vb) - 3d max kursu esnasında Surface modelleme tekniği ile Küvet, Lavabo gibi modellerin oluşturulması
 • 3d max kursları içeriğine eklenen Path Deform yöntemi ile farklı modellerin çizilmesi
 • 3d max kursu kapsamında Cloth komutu ile örtü, perde gibi kırışık yüzeylerin modellenmesi
 • 3d max kursları sonunda Vray render ile çizimlerin görselleştirilmesi

Sertifikalar

 • M.E.B Onaylı Sertifika verilmektedir
 • BiraAdam Eğitim Katım Sertifikası
 • Alınabilcek Ünvanlar
 • Görsel Tasarım Uzmanı
 • 3 Boyutlu Modelleme Uzmanı
 • 3D Studio Max Uzmanı

Alınabilecek Ünvanlar

Çalışma Alanları

 • 3D Studio Max Programını kullananlar tasarım sektöründe
 • Reklam ajanslarında
 • Matbaalarda
 • Tekstil firmalarında
 • Mimarlık ve mühendislik sektöründe
 • Gazetelerde ve görsel medya sektöründe
 • Görsel Tasarım ile ilgili tüm çalışmalarda
 • 3ds Max Eğitimi veren firmalarda

Kimler Katılmalı

3 boyutlu modelleme, kaplama, canlandırma, aydınlatma, özel efektler, hareketli görüntüler, gerçekçi animasyonlar gerçekleştirilebilen bu programa; projelerini zengin görselleştirmeler ile sunmak isteyen, reklam ve sinema filmleri, bilgisayar oyunları ya da TV jenerikleri hazırlamak isteyen mimar, görsel tasarımcı veya tasarım konusunda kendini geliştirmek isteyen ve 3ds Max Kursu görmek isteyen herkes katılabilir